Ibejis/Crianzas

CANTICAS IBEYIS
 

1. E Vunje Monamê
E Vunje Monamê
Kabila De Angomi
Vunje Kauerê, Kauerê
Kabila De Angomi Kauerê (bis)


Vunje Revira Katamba, Ô Inganga
Ê Ê Ê Ô Inganga (bis)


AXE DE POMBA GIRA © 2016 Política de privacidad Términos y condiciones